Onze online oogtest:

test uzelf!

Scroll
Uw verlanglijst
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Briladviestool
Uw opticien
Opticien zoeken You can attach your wish list directly to your appointment booking

Hoe goed ziet u?
Onze online oogtest: test uzelf!

Oogafwijkingen ontstaan vaak in de loop van de tijd en zonder dat u het merkt. Onze oogtest geeft u een eerste indruk van uw gezichtsvermogen. Test nu uw gezichtsvermogen! Let op: een zelftest vervangt niet een professionele oogmeting door een opticien of oogarts.

Als u merkt dat u dichtbij of in de verte niet goed ziet, dan bent u waarschijnlijk ver- of bijziend.

Als u bijziend bent, kunt u zonder bril goed dichtbij zien maar is in de verte alles onscherp en wazig. De meestvoorkomende oorzaak is een te lange oogas (asmyopie). Dit houdt in dat het beeld vóór het netvlies ontstaat en daarom niet scherp gezien kan worden.
Verziendheid ontstaat in de meeste gevallen door een te korte oogas (ashypermetropie). Het beeld ontstaat achter het netvlies en wordt niet scherp afgebeeld. Voor in de verte zien kan dat meestal nog een tijd lang relatief goed gecorrigeerd worden; dichtbij ziet men echter niet scherp.

Test gezichtsvermogen

Als de armen te kort zijn om te kunnen lezen, is op oudere leeftijd ouderdomsverziendheid de meestvoorkomende oogafwijking.

Wanneer we ouder worden, neemt het gezichtsvermogen voor dichtbij af en moeten boeken of brieven met uitgestrekte armen gelezen worden. Dit komt door veroudering van de ogen en de daarmee samenhangende afnemende elasticiteit van de ooglenzen.

Ter correctie van ouderdomsverziendheid zijn multifocale glazen geschikt. Hiermee kunt u op alle afstanden scherp zien zonder hinderlijke overgangen. Op het werk hebt u veel profijt van een speciale beeldschermbril met Ergo® beeldschermglazen.

Test op ouderdomsverziendheid

Onregelmatig betekent dat het hoornvlies niet gelijkmatig gekromd is. Een licht astigmatisme komt veel voor.

Circa 70% van alle brildragers is astigmatisch. Dat betekent dat ze een onregelmatige kromming van het hoornvlies hebben. Door de verschillende vervormingen van het hoornvlies wordt het licht op uiteenlopende manieren gebroken, waardoor bijvoorbeeld ronde voorwerpen vanwege de vertekening ovaal lijken. Dit verklaart ook het synoniem 'astigmatisme'.

Een onregelmatige kromming van het hoornvlies wordt door torische glazen gecorrigeerd. Met de brillenglazen van Rodenstock kan een onregelmatige kromming van het hoornvlies optimaal gecorrigeerd worden. Hierdoor kunt u uw gezichtsvermogen weer ten volle benutten.

Test op onregelmatige hoornvlieskromming

Net als vele oogafwijkingen is ook kleurenzwakte meestal aangeboren. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Kleurenzwakte of kleurenblindheid? Vaak worden beide begrippen als synoniem gebruikt. Maar de erfelijk bepaalde gezichtsstoornissen zijn absoluut niet gelijk aan elkaar. Protanomalie en deuteranomalie betreffen een kleurenzwakte voor rood respectievelijk groen. Dat betekent dat de kleuren alleen herkend worden als ze bijzonder verzadigd en krachtig zijn.

Met anopie wordt kleurenblindheid voor verschillende kleuren aangeduid. Bij protanopie en deuteranopie mist de betreffende persoon op het netvlies de kleurreceptoren voor rood respectievelijk groen. Beide kleuren worden als lichte grijstinten waargenomen. Helaas kunnen kleurenzwakte en kleurenblindheid niet behandeld worden. Met gekleurde brillenglazen kan echter de veelvoorkomende lichtgevoeligheid verminderd worden.

Test kleurwaarneming

Eenvoudig gezegd is het netvlies een projectievlak waarop onze omgeving afgebeeld wordt. Dit vlak geeft de door lichtprikkels opgewekte impulsen door aan de hersenen.

De Amsler-oogtest dient om het netvlies te onderzoeken. Hiermee kunnen aandoeningen in het midden van het netvlies vastgesteld worden. Bij degeneratie van de macula gaat de centrale gezichtsscherpte van een oog geheel of gedeeltelijk verloren. Omdat alleen het midden van het netvlies is aangedaan, blijft het gezichtsveld naar de zijkanten toe behouden.
Maculadegeneratie moet door een oogarts behandeld worden. Als u dus bij de bovengenoemde oogtest geen goed gevoel hebt, maakt u dan een afspraak met een oogarts.

Test werking van netvlies

Het gezichtsveld (ook wel zichtveld genoemd) is wat wij zien als we ons hoofd rechtop houden en recht vooruit kijken.

Het omvat alles wat op het netvlies afgebeeld wordt. Daarbij speelt het geen rol of de dingen scherp zijn. Hiertoe behoort ook de omgeving, die men weliswaar waarneemt maar niet scherp ziet.

Test gezichtsveld

Verbeter uw zicht op een monitor

Met een paar eenvoudige maatregelen en een speciale computer- of beeldschermbril bent u al verzekerd van beter kijkcomfort tijdens beeldschermwerk. Ook de instellingen van uw monitor spelen hierbij een rol.

Verbeter zicht op monitor

Test uw gezichtsvermogen

Welke gezichtsscherpte hebt u bij in de verte zien? Test het nu!

 1. Download ons sjabloon en druk het af.
 2. Bevestig het blad op ooghoogte aan de muur en ga 4 meter achteruit (5 stappen).
 3. Probeer te zien waar de opening in de cirkel zit. Onthoud de regel die u nog duidelijk en gemakkelijk kunt zien.
Download sjabloontest-for-visual-impairment.pdf (76 KB)
 • Op welke regel kon u de opening in de cirkel niet meer duidelijk zien? De bijbehorende waarde geeft uw gezichtsscherpte voor in de verte zien weer.

  Gezichtsscherpte 1,2 tot 1,5:
  Gefeliciteerd! U hebt ogen als een havik! U moet echter niet vergeten uw uitstekende zicht regelmatig door een opticien of oogarts te laten controleren.

  Gezichtsscherpte 1,0:

  U hebt waarschijnlijk geen bril nodig. De ogen kunnen echter in de loop van de tijd achteruitgaan en de gezichtsscherpte kan afnemen. Tijdige onderzoeken worden daarom aanbevolen.

  Gezichtsscherpte 0,8:

  Dit is de grenswaarde voor veilig autorijden. Toch moet u uw ogen door een opticien of oogarts laten controleren! Denk eraan dat uw gezichtsscherpte 's avonds of bij fel licht minder is dan bij daglicht.

  Gezichtsscherpte 0,4 tot 0,6:

  Uw gezichtsscherpte lijkt schrikbarend laag te zijn. U moet uw ogen zo snel mogelijk door een opticien of oogarts laten controleren! U hebt een bril nodig, vooral tijdens het autorijden.

Test op ouderdomsverziendheid

Welke gezichtsscherpte hebt u op de directe werkafstand?
Doe nu de zelftest om een eerste indruk te krijgen!

 1. Download ons sjabloon en druk het af.
 2. Houd het blad 40 cm van uw ogen af. Dit komt ongeveer overeen met een gebruikelijke leesafstand.
 3. Lees regel voor regel. Onthoud de waarde van de laatste regel die u nog duidelijk en gemakkelijk kunt zien.
Downloadtest-for-presbyopia.pdf (18 KB)
 • De waarde die u onthouden hebt, geeft uw gezichtsscherpte voor dichtbij zien weer.

  Gezichtsscherpte 0,8 tot 1,0:
  Gefeliciteerd! Deze waarden staan voor normaal tot uitstekend zicht. Herhaal de test regelmatig om uw gezichtsscherpte te controleren.

  Gezichtsscherpte 0,4 tot 0,6:
  Deze waarden staan voor verminderd zicht en betekenen dat u waarschijnlijk een bril nodig hebt. Een oogmeting door een opticien of oogarts wordt aanbevolen!

  Gezichtsscherpte 0,1 tot 0,32:
  Deze waarden staan voor slecht zicht. U moet daarom meteen een afspraak maken met een opticien of oogarts!

Test op onregelmatige hoornvlieskromming

Er is sprake van een onregelmatige kromming van het hoornvlies (astigmatisme) wanneer een punt als een streep op het netvlies weergegeven wordt. Doe nu de zelftest!

 1. Bekijk één voor één de vier cirkels en de lijnen hierin. Belangrijk: doe dit eerst met elk oog afzonderlijk en daarna met beide ogen tegelijk. U kunt de test met of zonder bril doen.
 2. Ziet u duidelijke, zwarte lijnen in alle cirkels?
 • Als de lijnen in een of meerdere richtingen onscherp of wazig zijn, kan dit op onregelmatigheden in een of beide ogen wijzen. In dit geval moet u een afspraak maken met een opticien of oogarts. Als u de verschillen in de lijnen ook met uw bril op ziet, moet u uw bril laten controleren omdat een niet-gecorrigeerd astigmatisme uw gezichtsscherpte vermindert.

Bekijk de afbeelding en probeer de cijfers of letters te herkennen.

Kies een van de mogelijke antwoorden!

 • Ik zie een 8.
 • Ik zie een 12.
 • Ik zie iets anders.

Als u in de bovenstaande afbeelding alleen een 8 kunt herkennen, lijdt u mogelijk aan kleurenblindheid voor rood en/of groen. Een oogtest door een opticien of oogarts wordt aanbevolen!

Als u in de bovenstaande afbeelding alleen een 12 kunt herkennen, lijdt u mogelijk aan kleurenblindheid voor blauw en/of geel. Een oogtest door een opticien of oogarts wordt aanbevolen!

Als u in de bovenstaande afbeelding 182 kunt herkennen, is uw kleurwaarneming waarschijnlijk in orde. Herhaal de test regelmatig om uw kleurwaarneming te controleren.

Bekijk de afbeelding en probeer de cijfers of letters te herkennen.

Kies een van de mogelijke antwoorden!

 • Ik zie een 3.
 • Ik zie iets anders.

Als u in de bovenstaande afbeelding een 3 kunt herkennen, is uw kleurwaarneming waarschijnlijk in orde. Herhaal de test regelmatig om uw kleurwaarneming te controleren.

Als u in de bovenstaande afbeelding geen enkel cijfer kunt herkennen, lijdt u mogelijk aan kleurenblindheid voor rood en/of groen. Een oogtest door een opticien of oogarts wordt aanbevolen!

Bekijk de afbeelding en probeer de cijfers of letters te herkennen.

Kies een van de mogelijke antwoorden!

 • Ik zie een C en een H.
 • Ik zie alleen 31.

Als u in de bovenstaande afbeelding een C en een H kunt herkennen, is uw kleurwaarneming waarschijnlijk in orde. Herhaal de test regelmatig om uw kleurwaarneming te controleren.

Als u in de bovenstaande afbeelding alleen 31 kunt herkennen, lijdt u mogelijk aan kleurenblindheid voor rood en/of groen. Een oogtest door een opticien of oogarts wordt aanbevolen!

Test de werking van uw netvlies

De zogenoemde Amsler-test kan gevaarlijke aandoeningen van het netvlies vaststellen. Test nu de werking van uw netvlies!

 1. Bekijk de afbeelding op een afstand van 30 cm. Als u een leesbril hebt, zet u deze op. Doe de test eerst met beide ogen tegelijk en daarna met het rechter- en linkeroog afzonderlijk.
 2. Beantwoord nu de volgende vragen:
  Ziet u het zwarte vierkantje in het midden van het rooster?
  Kijk naar het vierkantje. Kunt u nog steeds het gehele rooster waarnemen?
  Zijn alle lijnen van het rooster evenwijdig en zwart?
 • Als u een of meerdere vragen met 'nee' beantwoord hebt, moet u onmiddellijk een afspraak maken met een oogarts. Dit kan namelijk wijzen op een abnormale verandering van het netvlies. Belangrijk: herhaal de test regelmatig!

Test uw gezichtsveld

Wie in zijn ooghoeken een plotse beweging waarneemt, draait met een ruk zijn hoofd om. Dankzij deze reflex kunnen we tijdig op gevaren reageren. Test nu hoever uw gezichtsveld reikt!

 1. Belangrijk: draag bij deze test geen bril! Pak met uw rechterhand een pen vast en houd hem op een armlengte voor uw gezicht.
 2. Bedek vervolgens met uw linkerhand uw linkeroog. Kijk recht vooruit en blijf in deze richting kijken terwijl u de pen met uw uitgestrekte arm langzaam in een boogbeweging naar rechts beweegt.
 3. Stop op het moment dat de pen uit uw gezichtsveld verdwijnt. Als u een normaal gezichtsveld hebt, moet uw arm een hoek van 90° maken met het startpunt van de beweging.
 4. Verplaats nu uw uitgestrekte arm in dezelfde beweging naar de andere kant van uw lichaam tot de pen weer uit uw gezichtsveld verdwijnt. De hoek moet nu iets kleiner zijn – circa 60° – omdat de neus het gezichtsveld beperkt.
 • Als u denkt dat u de aangegeven hoeken niet haalt, moet u een afspraak maken met een oogarts.

Verbeter uw zicht op een monitor

Stel uw monitor zo in dat u op het werk en in uw vrije tijd beter zicht zonder vermoeidheid hebt!

 1. Ziet u negen duidelijk afgebakende vlakken met verschillende grijstinten? Het vlak helemaal links moet volledig zwart zijn, het vlak helemaal rechts volledig wit.
 2. Als dat niet het geval is, moet u de helderheid en het contrast aanpassen tot u het gewenste resultaat krijgt.
 • • Neem de tijd om uw werkplek, bijvoorbeeld de zithoogte en de positie van het beeldscherm, ergonomisch in te richten.
  • Denk eraan om regelmatig met uw ogen te knipperen om droge ogen te voorkomen.
  • Stel de tekengrootte op het beeldscherm zo in dat u alles gemakkelijk en zonder inspanning kunt lezen.
  • Kijk af en toe van het beeldscherm weg of houd een korte pauze om uw oogspieren te ontspannen.
  • Zet het beeldscherm op een afstand van circa 50 cm van uw ogen.

Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
??data.request.mail??

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.

Loading